Płatność za m-c Grudzień do 30.11.br.
kl. 0 
21 dni x 14 zł =294,00 zł
kl. 1 - 8
16 dni x 5 zł  = 80,00 zł
Proszę w tytule przelewu oprócz Imienia i Nazwiska podać nr umowy który jest na karcie.
Proszę nie wpłacać więcej niż podana kwota. Na koniec Grudnia nie może być nadpłaty.
Za m-c Styczeń wpłata dopiero w Styczniu.