OPŁATA ZA CZERWIEC 2024 R.

Grupa 0

19 dni  x 15,00 zł = 285,00 zł (pełne wyżywienie)

19 dni x   5,00 zł =    95,00 zł (śniadanie)

19 dni x   6,00 zł =  114,00 zł (obiad)

19 dni x   4,00 zł =    76,00 zł (podwieczorek)

Wycieczki są już odliczone: 13.06.24 r. - 0B i 0C, 14.0624 r. - 0A i 0D.

Prosimy nie zgłaszać odpisu za w/w dni.

Klasy 1 - 8

14 dni x 6,00 zł = 84,00 zł

Obiady będą wydawane do 20.06.2024 r.

Opłaty należy uiścić do 5.06.2024 r.

Na koniec czerwca konto musi być rozliczone na 0 zł. Nie może być zaległości, ani nadpłaty.

Prosimy w tytule przelewu oprócz imienia i nazwiska dziecka podać nr karty ucznia.
Prosimy o terminowe wpłaty.