Płatność za m-c kwiecień 2023 do 30.03.2023r.
kl. 0 
19 dni x 14 zł =266,00 zł
kl. 1 - 8
16 dni x 5 zł  = 80,00 zł
Proszę w tytule przelewu oprócz imienia i nazwiska dziecka podać nr umowy, który jest na karcie.
Proszę o terminowe wpłaty.