Szanowni Rodzice,

Informujemy, że 23 listopada 2020r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców w sali 108.

 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19, z późn. zm.), Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku, Regulaminu Rady Rodziców.

Fundusze zebrane przez Radę są przeznaczane głównie na:

  • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wyjazdów, wyjść klasowych organizowanych przez Szkołę,
  • dofinansowanie konkursów i imprez organizowanych na terenie szkoły,
  • finansowanie lub dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup książek oraz środków dydaktycznych.

Aktualna składka na fundusz RR wynosi 5zł/m-c (50zł/rok).

Wpłat można dokonywać przez Skarbników poszczególnych klas lub bezpośrednio do Skarbnika RR podczas spotkań Prezydium RR.

Kontakt: radasp1gdansk@gmail.com

Informacje Rady Rodziców

Rada Rodziców informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuowane ubezpieczenie w firmie Compensa.

Składka ubezpieczeniowa za Wariant I wynosi 35,00 pln, za Wariant II  wynosi 55,00 pln, za Wariant III wynosi 95,00 pln.

Szanowni Rodzice,
Nadal można zapisać dziecko do ubezpieczenia NNW szkolnego na stronie: www.ubezpieczenia-gda.pl (tu znajdują się też wszystkie szczegóły dotyczące warunków ubezpieczenia) oraz podczas dyżurów w szkole, w dniach:
1. piątek 20.09.2019 r. w godz. 13:30 do 16:30
2. środa 25.09.2019 r. w godz. 13:30 do 16:30
W tym czasie możliwa będzie zapłata gotówką lub kartą za wybrany wariant oraz otrzymanie niezbędnych materiałów informacyjnych (ulotki, OWU).
Kontakt telefoniczny codziennie od 8:00 do godz. 16:00 lub po 20:30.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel. (+48) 694-49-49-53
e-mail: akaminski@ubezpieczenia-gda.pl
www.ubezpieczenia-gda.pl