Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli Trójek klasowych
 29 listopada br. o godz. 18 w sali 101 SP1
Podczas zebrania omówimy sprawy bieżące i będziemy gościć:
Panią Agatę Lewandowską
Pana Grzegorza Żurakowskiego
oraz Pana Stanisława Ignaczewskiego.
Nasi Goście przybliżą nam temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły -
możliwości i alternatywy.

Prezydium Rady Rodziców SP1

 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19, z późn. zm.), Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku, Regulaminu Rady Rodziców.
  
Prezydium Rady Rodziców:

 Przewodnicząca        - Małgorzata Mach-Otterska        (klasa I i V)

 Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Krzyżaniak              (klasa VIII)

 Skarbnik                  - Dorota Woźniak                       (klasa III i VI)

 Sekretarz                 - Magdalena Niski                      (klasa II i VIII)

 Członek                   - Paulina Truszkowska-Adamczyk (klasa 0 i IV)

  

Komisja Rewizyjna RR

Przewodnicząca        -  Małgorzata Buczyńska 

Wiceprzewodnicząca -  Paulina Pokojska

Sekretarz                 -  Paweł Chrzanowski

  

Fundusze zebrane przez Radę są przeznaczane głównie na:

  • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wyjazdów, wyjść klasowych organizowanych przez Szkołę,
  • dofinansowanie konkursów i imprez organizowanych na terenie szkoły,
  • finansowanie lub dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup książek oraz środków dydaktycznych.

Aktualna składka od każdego ucznia na fundusz RR wynosi 5zł/m-c (50zł/rok).

Wpłat można dokonywać przez Skarbników poszczególnych klas lub bezpośrednio do Skarbnika RR podczas spotkań Prezydium RR.

Kontakt: radasp1gdansk@gmail.com

 


pliki do pobrania