.

Aktualna składka od każdego ucznia na fundusz RR wynosi 7,50 zł/m-c (75 zł/rok).

Wpłat można dokonywać tylko przez Skarbników poszczególnych klas bezpośrednio do Skarbnika RR podczas spotkań RR lub na konto bankowe:
 
84 1160 2202 0000 0005 4400 6332.

Kontakt: rrsp1gda@gmail.com

Fundusze zebrane przez Radę są przeznaczane głównie na:

  • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wyjazdów, wyjść klasowych organizowanych przez Szkołę,
  • dofinansowanie konkursów i imprez organizowanych na terenie szkoły,
  • finansowanie lub dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup książek oraz środków dydaktycznych.
Wszystkie osoby ubiegające się o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy Rady Rodziców prosimy o wypełnienie --->formularza
 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19, z późn. zm.), Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku, Regulaminu Rady Rodziców.
pliki do pobrania