Prezydium Rady Rodziców serdecznie zaprasza na pierwsze zebranie w tym roku szkolnym.
Odbędzie się ono 26 września br. o godz.17.30 w sali teatralnej.
W planie zebrania m.in.:
- spotkanie z Panem Dyrektorem
- uchwalenie bieżących uchwał
- wybory uzupełniające do Prezydium RR oraz Komisji Rewizyjnej.
Prosimy o obecność tylko 1 przedstawiciela Trójki Klasowej danej klasy.
 
Do zobaczenia,
Małgorzata Krzyżaniak
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19, z późn. zm.), Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku, Regulaminu Rady Rodziców.

Fundusze zebrane przez Radę są przeznaczane głównie na:

  • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wyjazdów, wyjść klasowych organizowanych przez Szkołę,
  • dofinansowanie konkursów i imprez organizowanych na terenie szkoły,
  • finansowanie lub dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup książek oraz środków dydaktycznych.

Aktualna składka na fundusz RR wynosi 5zł/m-c (50zł/rok).

Wpłat można dokonywać przez Skarbników poszczególnych klas lub bezpośrednio do Skarbnika RR podczas spotkań Prezydium RR.

Kontakt: radasp1gdansk@gmail.com