Skład SU:

 
Zuzanna L. z 8F - przewodnicząca
Marcelina M. z 8F - wiceprzewodnicząca
Agata M. z 8B - skarbmik
Opiekun SU - Małgorzata Leśniewicz