W naszej szkole od wielu lat integracja ma miejsce na wielu płaszczyznach. Uczniowie mają możliwość spędzać czas z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, z dziećmi z przedszkola, z obcokrajowcami. Integrują się ze sobą na płaszczyźnie swoich klas, innych oddziałów szkolnych. Dzięki temu uczą się współpracy, dialogu, wspierania siebie nawzajem.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania uświadamiają uczniom jak ważna w życiu społecznym jest integracja, a najważniejsze w jej idei jest poznawanie innych osób i chęć ich zrozumienia (zanim ich ocenimy) oraz szacunek wobec drugiego człowieka.