„Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

W roku szkolnym 1997/1998 powstała w naszej szkole pierwsza klasa integracyjna. Od tamtej pory idea integracji sukcesywnie się rozwija. Obecnie na każdym poziomie nauczania jest klasa integracyjna. Aby zapewnić uczniom niepełnosprawnym  wszechstronny rozwój bierzemy udział w konkursach literackich, plastycznych, teatralnych, czytania ze zrozumieniem, muzycznych, recytatorskich. Aktywnie uczestniczymy w festynach integracyjnych organizowanych przez inne szkoły, wycieczkach pozaszkolnych, kołach zainteresowań. Jako szkoła od 2013 roku organizujemy Wojewódzki Konkurs Teatralny dla Klas Integracyjnych „Snuj się, snuj bajeczko…”, daje on szansę na odnoszenie sukcesów uczniom niepełnosprawnym z innych szkół oraz na rozpowszechnianie idei integracji szkolnej.

Aby podnosić świadomość wszystkich uczniów i poszerzać ich wiedzę na temat niepełnosprawności organizujemy wiele akcji. Obchodzimy corocznie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, przygotowujemy gazetki tematyczne, prezentacje dotyczące różnych niepełnosprawności, Zespołu Downa, Autyzmu, Porażenia Mózgowego, Niedowidzenia, Niedosłuchu, dwa razy w ciągu roku przygotowujemy wystawę prac wykonanych przez podopiecznych Fundacji Sprawni Inaczej. Angażujemy wszystkie klasy do świadomego pomagania i wspierania osób, które tego potrzebują: są to między innymi akcje organizowane przez wolontariuszy na rzecz dzieci z hospicjum, pisanie kartek do chorych dzieci, zbieranie nakrętek, grosików. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom i integracji słowa Marii Grzegorzewskiej „nie ma niepełnosprawności, jest człowiek” staną się dla naszych uczniów czymś naturalnym.