WE WRZEŚNIU NA ZAJĘCIACH KOŁA TECHNICZNEGO "SPRAWNE RĘCE" KORZYSTALIŚMY Z ZASOBÓW LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI - TKALIŚMY NA KROSNACH.

MAGDALENA WILKOŁASKA