W Światowym Dniu Wody (22 marca) uczennice i uczniowie gdańskich szkół zostali zaproszeni przez Gdańskie Wodociągi do odwiedzenia Stacji Uzdatniania Wody Czarny Dwór. Z tej wyjątkowej okazji skorzystały klasy IIg i IIIc. Podczas zwiedzania pracownicy, wykorzystując makietę, objaśnili dzieciom, jaką drogę przechodzi woda od wydobycia jej spod ziemi aż do możliwości korzystania z niej w domach, w szkole. Później wszyscy mogli zobaczyć urządzenia, o których była mowa. Hasło przewodnie tego święta to "Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka" i z taką myślą uczennice i uczniowie Jedynki opuścili Stację Uzdatniania Wody, aby tę troskę realizować w praktyce.

Joanna Brzezicka
Małgorzata Biernat