W PAŹDZIERNIKU NA ZAJĘCIACH KOŁA TECHNICZNEGO „SPRAWNE RĘCE” KORZYSTALIŚMY Z ZASOBÓW LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI - ROBILIŚMY TOSTY.

MAGDALENA WILKOŁASKA