Klasa 2 b zakończyła realizację I modułu projektu edukacyjnego EMOCJA. Uczyliśmy się zwrotów grzecznościowych w języku migowym. Ptojektowaliśmy swoje kropki i ożywialiśmy je dzięki aplikacji Quiver. Odkrywaliśmy swoje zainteresowania i talenty, bawiąc się przy tym znakomicie.