W dniu dzisiejszym Dyrektor Szkoły Pani Monika Wojtowicz podpisała porozumienie o partnerskiej realizacji programu „Integrująca szkoła” w ramach projektu „Otwarte Pomorze- integracja w działaniu” ze Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Celem porozumienia jest zwiększenie potencjału integracyjnego pomorskich szkół poprzez wypracowanie modelu szkoły integrującej. Cieszymy się z nawiązanej współpracy, która m. in. wesprze naszą szkołę w edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym, dostarczy specjalistycznej wiedzy dotyczącej aspektów integracji imigrantów, wzbogaci wiedzę i umiejętności nauczycieli ww. zakresie poprzez szkolenia i warsztaty. Wraz z innymi placówkami oświatowymi wypracujemy standardy nauczania dzieci z doświadczeniem migracyjnym.