W LISTOPADZIE NA ZAJĘCIACH KOŁA TECHNICZNEGO „SPRAWNE RĘCE” KORZYSTALIŚMY Z ZASOBÓW LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI - ROBILIŚMY UPOMINKI DLA SENIORÓW - OZDOBY ŚWIĄTECZNE.

 MAGDALENA WILKOŁASKA