Uczniowie z klasy 8F byli pierwszymi użytkownikami długopisów 3D zakupionych w programie Laboratoria Przyszłości. Podczas zajęć powstały liście w kolorach jesieni. Następnie uczniowie uruchomili swoją wyobraźnię i tworzyli prace o wybranej przez siebie tematyce.
Marlena Glinko