Długopisy 3D mknęły po folii, ściana po ścianie, aż do sześcianu.

Taka metoda przybliżania uczniom geometrii przestrzennej byłaby niemożliwa bez sprzętu, który otrzymaliśmy w projekcie mPotęga i Laboratoria Przyszłości.