Cały tydzień świętowania za nami. Życzmy sobie nawzajem szacunku do drugiego człowieka, poszanowania jego poglądów i racji. Pamiętajmy o dziedzictwie historycznym i kulturowym naszego kraju.
M. Link,
B. Kochanowska,
M. Śmiarowski