Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/20231. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001525/O/D20211525.pdf

 

3. Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023

 

https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-102022-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023/

 

4. Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych.

 

zeszłoroczna strona - obecnie nieczynna

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

zeszłoroczny film instruktażowy

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM

 

5. Progi punktowe do szkół ponadpodstawowych w 2021 roku

 

https://nauka.trojmiasto.pl/Wolne-miejsca-w-trojmiejskich-szkolach-srednich-i-progi-punktowe-Jak-je-znalezc-n158369.html

https://dziennikbaltycki.pl/rekrutacja-i-progi-do-szkol-srednich-2021-gdzie-potrzeba-bylo-najwiecej-punktow-a-gdzie-sa-jeszcze-wolne-miejsca/ar/c5-15748194