DOTYCZY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY 1 

 

Przypominamy, że w terminie 31.03.2022 od godziny 8.00 do 07.04.2022 do godziny 16.00 należy złożyć w szkole dokument OŚWIADCZENIE WOLI.  

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk/Files - oddział przedszkolny (oświadczenie składają rodzice WSZYSTKICH kandydatów) 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk/Files - klasa 1 (oświadczenie składają rodzice dzieci TYLKO spoza obwodu) 

 

Złożenie oświadczenia woli jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1.  

W przypadku kiedy rodzic nie złoży oświadczenia woli w terminie, dziecko nie będzie przyjęte do szkoły.